Wat betekent het doden van de polytheïsten volgens het 5e vers van Surah At Taubah?

THE MESSAGEEen van de verzen in de Koran die de atheïsten bekritiseren en het zien als een aanleiding voor een ontkenning is het 5e vers van Soerah At Taubah. Met de term ‘dood de afgodendienaren waar u ze vind ‘ dat hier wordt genoemd, beweren de atheïsten dat de Islam een religie van”woestheid en oorlog” is. Echter, het eerste gedeelte van Soerah At Taubah waarin de polytheisten worden genoemd bevat de hoogste waarde van tolerantie.

Wat betekent het doden van de polytheïsten volgens het 5e vers van Soera At Taubah

Laten we eens de woorden “Shirk” en “Mushrik” definiëren voordat we beginnen met het onderwerp. Shirk betekent niet alleen het aanbidden van iconen. Iets dat meer dan Allah wordt begunstigd of zijn toestemming wordt geacht is Shirk. De persoon die zich zo gedraagt wordt Mushrik genoemd. Omdat de Mushrik mensen in de tijd van onze profeet tegen de verspreiding van de İslam waren, waren zij gewelddadig jegens de moslims. Iedereen die de film genaamd “Cagri – Epistle” heeft bekeken kan deze periode gemakkelijk in zijn gedachten voorstellen. Onze profeet en de mensen die in hem geloofden immigreerden naar Medina vanwege dit geweld. De immigranten (Muhajirun) en de mensen van Madinah die hen hielpen (Ensar) konden het in korte tijd goed met elkaar vinden. De eerste grondwet in de islamitische geschiedenis werd hier voorbereid en de Medina staat werd opgericht. De relaties, verantwoordelijkheden en verplichtingen van de moslim die de koran beschouwde als zijn grondwet en de anderen die andere regels volgden, werden gewaarborgd door de regels bekend als de Medina Grondwet in de geschiedenis. Later werden er vele afspraken gemaakt met de naburige polytheïstische stammen en andere stammen in Saoedi-Arabië. Eén van deze overeenkomsten is de Hudeybiye overeenkomst.

Volgens de Hudeybiye overeenkomst mochten de moslims en de polytheïsten 10 jaar lang niet vechten en beide partijen waren op geen enkele wijze van plan om elkaar aan te vallen. Maar sommige van de polytheïsten overtraden deze overeenkomst en vielen de moslims in het tweede jaar van de overeenkomst aan. Daarop veroverde onze profeet Mekka. Maar hij viel de polytheïsten onderhand niet aan. Allah gaf de polytheïsten een periode van 4 maanden (Haram Maanden) om Mekka te verlaten en

/ of te zweren om niet meer aan te vallen. Als ze hun aanvallen op de moslims binnen deze termijn niet met spijt betuigden of niet uit Mekka vertrokken, mochten ze gedood worden waar ze zich ook bevonden. Maar in het 4e vers wordt er beveeld degenen niet aan te vallen die zich houden aan de overeenkomst, en die geen hulp bieden aan mensen die moslims aanvallen. Ze werden apart gezet.

Dit is een verklaring over een verbreking van de banden, van Allah en zijn Boodschapper, gericht tot de veelgodenaanbidders met wie jullie (gelovigen) een verbond hebben gesloten. (Sourah at Taubah, 1)

Trekt dan vier maanden in het land rond, en weet dat jullie het plan van Allah nimmer kunnen ontkrachten. En voorwaar, Allah vernedert de ongelovigen. (Sourah at Taubah, 2)

En als jullie (veelgodenaanbidders) berouw tonen, dan is dat beter voor jullie, maar als jullie je afwenden, weet dan dat jullie (het plan van) Allah nimmer kunnen ontkrachten. En waarschuwt degenen die ongelovig zijn voor een pijnlijke bestraffing. (Sourah at Taubah, 3)

Behalve met de veelgodenaanbidders met wie jullie een verbond zijn aangegaan, (en) die jullie daarna niets tekort hebben gedaan en die niemand tegen jullie hebben geholpen. Komt dan het verbond met hen na, tot het eind van de overeengekomen termijn. Voorwaar, Allah houdt van de Moetaqoen. (Sourah at Taubah, 4)

En wanneer de gewijde maanden voorbij zijn, doodt dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook aantreffen en grijpt hen, en omsingelt hen en loert op hen vanuit elke hinderlaag. Als zij dan berouw tonen, en de shalat onderhouden en de zakat geven, laat hen dan vrij. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (Sourah at Taubah, 5)

Na het einde van de periode hadden de moslims het recht om de polytheïsten te doden die hen hun geliefden hadden vermoord. Er is een belangrijke waarschuwing in het 6e vers. Als de polytheïsten die je geliefden hebben vermoord jou om vergeving vragen en zweren om het niet meer te doen, dien je ze te vergeven.

En wanneer een van de veelgodenaanbidders bescherming bij jullie zoekt: geeft hem dan bescherming, zodat hij het Woord van Allah hoort. En brengt hem daarna naar een plaats die veilig voor hem is. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet weet. (Sourah at Taubah, 6)

Ik vraag de mensen die dit vers beschouwen als wreedheid: Wat zou jij doen als iemand je vrouw en je zus had verkracht en je zoon had gedood? Zou je hem dan zeggen om zijn ouders die binnen waren ook te vermoorden? Natuurlijk niet. Je verzet je tegen die persoon met al je middelen en je beschermt je dierbaren.

Ik vraag het nogmaals: als diegenen die je geliefden wreed hebben behandeld om vergeving hadden gevraagd, zou je ze dan vergeven? Dat denk ik niet. Derhalve heb je niet het recht om de tolerantie in de Islam te betwijfelen.