Quranda mövzuların pərakəndə olması iddiasına cavab

Quranda bir mövzudan bəhs edilərkən başqa mövzuya keçilməsi və yenidən əvvəlki mövzuya qayıdılması bir çoxlarının tənqidi fikirlər irəli sürməsinə səbəb olur. Onlar Quranın (haşa) qarışıq, mövzularının isəpərakəndə olduğunu deyirlər. Əslində belədir, yoxsa burada üstün izah xüsusiyyəti, sənət və riyazi nizam var? Əvvəla, Quran təkcə elmi, hüquqi, və ya sadəcə əxlaqi kitab deyil. Quran insanlara ən…

Quranda köləlik varmı?

Ateist forumlarında və müzakirələrində Quranın köləliyi qadağan etmədiyi, hətta köləliklə bağlı ayələrin İslamın köləliyi məqbul saymasına dəlil olduğu iddialarına tez-tez rast gəlirik.Bəs, həqiqətən, bu belədirmi? Quranda köləliklə və ya bu vəziyyətdə olan insanlarla bağlı ayələri tək-tək təhlil etdiyimiz zaman Allahın Quran yolu ilə insanlara köləliyi təbliğ etmədiyini görürük.Bunu aşağıdakı ayələri təhlil etdikcə daha aydın başa…

Əri ölən qadının gözləmə müddəti ilə bağlı ayələrdə uyğunsuzluq yoxdur

Quranda əri ölən bir qadının vəziyyəti ilə bağlı bəzi hökmlər bildirilib. Bu hökmlərin bildirildiyi ayələrdə uyğunsuzluq olduğu iddia edilir. Bu barədə ayələrin birində bir il, digərində dörd ay on gün kimi bir müddətdən bəhs edilir.Müddətlərin fəqli olması uyğunsuzluq kimi göstərilməyə çalışılsa da, ayələrdə anladılan mövzular təhlil edildikdə hər hansı bir uyğunsuzluğun olmadığı görünür. Çünki bu…

Quran İslamı yaşamaq üçün yetərlidir

Quran Allahın insanlara hidayət və rəhbər olaraq endirdiyi möhtəşəm Kitabdır. “Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, Qüdrətlidir, Bağışlayandır”. (Mülk surəsi, 2) Allah insanları sınamaq üçün onlara öyüd və nəsihət olaraq Quranı endirmişdir. “(Bu) mübarək Kitabı (insanların) onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi…

Quranda köləlik varmı?

Ateist forumlarında və müzakirələrində Quranın köləliyi qadağan etmədiyi, hətta köləliklə bağlı ayələrin İslamın köləliyi məqbul saymasına dəlil olduğu iddialarına tez-tez rast gəlirik.Bəs, həqiqətən, bu belədirmi? Quranda köləliklə və ya bu vəziyyətdə olan insanlarla bağlı ayələri tək-tək təhlil etdiyimiz zaman Allahın Quran yolu ilə insanlara köləliyi təbliğ etmədiyini görürük.Bunuaşağıdakı ayələri təhlil etdikcə daha aydın başa düşəcəyik.…

Tövratda Üzeyir adı çəkilirmi?

Tövratda Üzeyir adlı bir şəxs vardırmı, yəhudilər kimə Allahın oğlu deyirlər? “Yəhudilər: “Üzeyir Allahın oğludur”– dedilər. Xaçpərəstlər də: “Məsih Allahın oğludur”– dedilər. Bu onların ağızlarından çıxan sözlərdir. (Bu,) daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə oxşayır. Allah onları məhv etsin! Gör necə də (haqdan) döndərilirlər! Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini, bir də Məryəm oğlu İsanı tanrılar…

Quranda bəhs edilən hz. Musa qissələrini necə başa düşməliyik?

Rəbbimiz inananları Quranı oxuyub anlamağa çağırır. Quran, əslində, çox asan anlaşılan kitab olmasına baxmayaraq, (Qəmər surəsi, 17….) müəyyən bölümünün, yəni mütəşabeh ayələrinin anlaşılması üçün ağır, sistemli iş və analiz tələb edir. Quranda bir çox qissədə mütəşabeh ayələr vardır və bu ayələr haqqında yetərli bilgiyə sahib olmadan tam qənaətə gəlməməyimiz tövsiyə olunur. (Ta ha surəsi, 114)…

Hz.Muhammədin güc və iqtidar sahibi olmaq üçün döyüşlə bağlı ayələr yazdığı iddiasına cavab

Peyğəmbər qövmünə elçi olduğunu bildirib ayələri təbliğ etməyə başladıqda qövmün öndə gələnləri onu “yolundan azmış və ağılsız kimi görmüş və ona tabe olanların da ağıldankəm olduqlarını demişdilər. Peyğəmbərə itaət etməkdən imtina etmiş və səbəb kimi də atalarından öyrəndikləri ənənələrə sadiq qaldıqlarını irəli sürmüşdülər. Bəs atalarının dini onlara nəyi əmr edirdi və hz.Muhamməd onları nədən çəkindirirdi?…

Edib Yüksəlin“Tövbə” surəsinin son iki ayəsinin sonradan əlavə edilməsi iddiasına cavab

Edib Yüksəl “Tövbə” surəsinin son 2 ayəsinin Qurana sonradan əlavə olunduğunu, Quranın 19 möcüzəsinə əsaslandığını, lakin son 2 ayənin 19 say möcüzəsinə uyğun gəlmədiyini bildirir. Rəvayətlər ziddiyyətli olduğundan son iki ayənin Qurana aid olmayacağı fikrini irəli sürür. Bu iddianı irəli sürən Edib Yüksəl, əslində, rəvayətləri qəbul etmir. Amma “Tövbə” surəsinin son iki ayəsinə aid rəvayətləri…

“Şəfaətlə bağlı ayələrdə ziddiyyət vardır” iddiasına cavab

Şəfaət mövzusu ilə bağlı aylərdə ziddiyyət olduğunu iddia edən bəzi ateistlərin bu düşüncələrinə səbəb olan ənənəvi düşüncə sistemi bu ayələrin mənalarını təhrif etmişdir. Kitabın özünü dəyişdirə bilmədiklərinə görə rəvayətlərlə, bəziləri isə pis niyyətli düşüncələrinə görə ayələrin mənalarını təhrif etmişdir.   Bu məqaləmiz izin və istisnalı şəfaət ayələri haqqında olub, bəzi tərcümələrdə necə təhrif edilərək səhv…

Wurde der Koran nur auf die arabische Halbinsel hinabgesandt? Oder ist der Koran universal?

Es gibt einige Behauptungen, dass der Koran, welches Gottes Wort ist, nur auf die arabische Halbinsel hinabgesandt wurde und aus dem Grund nur die Araber betrifft und nur sie gegenüber diesem Buch verantwortlich sind. Diejenigen, die diese Behauptungen aufstellen haben keine Logik und sind fern von guten Absichten. Sie zeigen insbesondere den 7. Vers der…

Von wem handelt der Koranvers 65/4 ; “die noch keine Menstruation haben”

Einige Vertreter irrsinniger religiöser Sichtweisen haben über lange Zeit im Koran nach Belegen für ihre Ansichten gesucht und mit falschen Geboten die große Mehrheit der Menschen in Verwirrung gebracht. Ausgenommen sind natürlich jene, die es aus Unwissenheit getan haben. Auffallend hierbei: Sämtliche Koran-Interpreten sind männlich. Diese Denkweise, die es als unanständig betitelt, dass Schwangere sich…

Ist die Strafe eines Abtrünnigen der Tod?

Einen Menschen, der vom Glauben abkommt, bezeichnet man als Abtrünnigen. Laut dem orthodoxen Islamverständnis ist der Tod die Strafe für diejenigen, die vom Glauben abkommen. Diese, dem Koran nicht entsprechende Ansicht wird folgender Hadith als Beweis vorgezeigt, “Tötet denjenigen, der vom Glauben abkommt.” (Bukhari, Dschihad, 149) Allerdings kann man die Themen in Bezug auf Bestimmungen, Gebote, Verbote…

Im Koran gibt es keine Erlaubnis für das Schlagen der Frau

Die Begriffe „lasst sie gehen“ oder „trennt euch“ kann man in vielen Übersetzungen als „schlagt sie“ vorfinden. Das Wort „darabe“, welches oftmals als „schlagen“ übersetzt wird, kommt im Koran 58-mal vor und hat je nach Kontext verschiedene Bedeutungen. Auf Reisen gehen, hinausbringen: (Sure al-Baqara, Vers 273; Sure Al-Imran, Vers 156; Sure an-Nisa, Vers 101) Schlagen:…

Im Koran gibt es keine Erlaubnis für die Verheiratung von Kindern

Denen, die zum einen das Heiratsalter der ehrenwerten Aise als Vorwand nehmen und unseren Propheten angreifen und zum anderen behaupten, der Koran würde das Heiraten im Kindesalter erlauben, sollte in Erinnerung gerufen werden, dass solche Urteile nur aus dem Koran entnommen werden dürfen und man allen anderen Überlieferungen keine Beachtung schenken darf, welche nicht mit…

Est-il injuste d’attribué à la femme la moitié de ce qu’on attribue à l’homme dans l’heritage ?

Je voudrais rappeler quelques détails du Coran avant de mentionner la question du patrimoine. L’homme et la femme sont égaux dans l’Islam du point de vue de l’obéissance. Le Coran dit : “ Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons,…

Qurana görə “Kimlərlə evlənmək olmaz ? “

İddia: Qurana qarşı olan səmimiyyətsiz insanların iddiasına görə “Nisa” surəsinin 23-cü ayəsində bir kişinin kimlərlə evlənə bilmədiyi tək-tək bildirilmişdir. O qədər ətraflı izah edilib ki, bir kişinin onsuz da evlənməyəcəyi anası və bacısı da siyahıya daxil edilmişdir. Lakin bunların içində nəvələrin və nənələrin qeyd edilməməsi təəccüblüdür.Bu da Quranın ya əksik, ya da əxlaqa zidd olan…

De regelgeving voor Oorlogvoering met niet-gelovigen in de Koran-invasie claim

De verzen over oorlog in de Koran worden door sommige niet-gelovigen bewust afgeweken van hun betekenis. De betekenis van de verzen worden uit hun context geïnterpreteerd. Echter, als die verzen werden geïnterpreteerd binnen de algemene logica van de Koran en binnen de context van het onderwerp; zouden verzen gemakkelijk worden verduidelijkt. Het vers in Soerah…

” Quran və digər səmavi kitablar nə üçün həmişə Yaxın Şərq coğrafiyasına göndərilmişdir? ” iddiasına cavab

Yaxın Şərq coğrafiyasında hazırki insanların inanclarının əsası olan dinlərin göndərdiyi, lakin dünyanın digər bölgələrində bu təbliğin aparılmadığı iddiası, bəlkə də edilən ən böyük səhvlərdən biridir.Allah Quranda bütün ümmətlərə ” tövhid dini “ni təbliğ edən elçilər göndərdiyini bildirir: Biz hər ümmətə: ” Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun ” – deyə, elçi göndərdik. Onlardan kimisini Allah…

İblis (şeytan) cindir, yoxsa mələk?

Quranda ziddiyyətin olduğunu iddia edən insanlar “Bəqərə” surəsi 34-cü ayəni öz iddialarına dəlil kimi göstərirlər. İddiaya görə, “Quran insan tərəfindən yazılıb və şeytanın mələk və ya cin olduğu məsələsində ziddiyyət vardır”! (Quranı tənzih edirik). “Bəqərə” surəsi 34-cü ayədə belə deyilir: “Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə, İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. O imtina…

Quranı başa düşmək çətindirmi?

Bəzi ateistlər və ənənəvi din anlayışına sahib şəxslər “Quranın çətin başa düşüldüyünü, ayələrin açıq olmadığı” fikrini irəli sürürlər. Bu iddialar keçmişdən günümüzə qədər gələn yanlış, əsassız və səmimiyyətsiz iddialardır. Quran elə bir xüsusiyyətə və dilə sahibdir ki, hər yaşdan və mədəniyyətdən insan onu asanlıqla anlaya bilər. Qurana görə, Quran “beyyinə”dir (açıq dəlildir). Quranda beyyinə ifadəsi…

The Rules of War in Quran

Quran states rules of engagement which one has to adhere to before one is allowed to commit violence and all the the verses that talk about violence cannot be followed unless the rules of engagement have been violated. One cannot fight unless they have been attacked FIRST, they cannot take over people homes but they…

The Slander of Male Superiority

Some people seek to produce evidence from the Qur’an about male superiority over women, their beating of women, and cite the following verses in that respect: Men have charge of women because God has made the one excel the other and because they spend their wealth on them. Right-acting women are obedient [to God], guarding…

Quranda keçən “Elçinin sözü” sözü ifadəsi ziddiyyət deyil

Quranda səhv tapmaq istəyənlərin qeyri-peşəkar iddialarından biri də Qurandakı “elçinin sözü” ifadəsinə verilən yalnış şərhdir.Ayə bu şəkildədir: Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür. ( “Haqqə” surəsi / 40 ) İlk baxışdan ayədən belə başa düşülür ki, Quran “elçi” tərəfindən yazılmışdır.Lakin ayənin ardına baxaq: O, şair sözü deyildir! Necə də  az inanırsınız! O, kahin sözü də deyildir!…

Mərcanlar şirin suda yaşaya bilir?

Quranda digər bir ziddiyyət iddiası isə “Rəhman” surəsi 19-ci ayədə iki fərqli dənizin xüsusiyyətlərinin bildirildiyinə dairdir..   Bis sıra Quran tərcümələrində  “acı və şirin” sözləri mötərizə daxilində verilməsinə baxmayaraq şirin suyu olan dənizdə mərcan yetişdiyi qeyd edilir. Şirin suda hətta süni yola olsa belə mərcan yetişdirilsə yenə də çoxalib inkişaf etmir. Bu məsələ Qurandakı iki…

Elçi ilə görüşdən əvvəl sədəqə vermək nə deməkdir?

“Mucadilə” surəsinin 12-ci ayəsində peyğəmbərlə görüşməzdən əvvəl sədəqə verməklə bağlı olan mövzu Quranda ziddiyyət axtaran şəxslərin iradlarından biridir. Peyğəmbərin sanki görüşmək istəyənlərdən sədəqə istəməsi kimi məna verilən ayənin mənası məlum olduqdan sonra bu böhtan aradan qalxacaq. İddia edilən məsələ ilə bağlı ayələr aşağıdakı kimidir:   Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə gizli söhbət edəcəyiniz zaman bu söhbətinizdən…

QURANDA SEVGİDƏN BƏHS EDİLİRMİ?

Allah insanları gözəl əxlaq sahibi etmək üçün Haqq Kitabı ol2 Quranı nazil etmişdir. Bu əxlaqın əsasını sevgi, mərhəmət, xoş xasiyyət və ən gözəl söz təşkil edir. “İslam”sözü ərəb dilində “sülh” sözündən gəlib. Allah insanların “sevgi və sülh “içində yaşaması üçün İslam dinini göndərmişdir. Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə sülhə (İslama) gəlin! Şeytanın yolu ilə…