Geeft de Koran toestemming om vrouwen te slaan?

geeft-de-koran-toestemming-om-vrouwen-te-slaan-1024x696De interpretaties gemaakt op basis van bronnen buiten de Koran laten de mensen denken dat de Koran toestemming geeft om vrouwen te slaan, maar is het daadwerkelijk ook zo? Laten we eens het relevante vers bekijken.

De mannen zijn verplicht om vrouwen te observeren, omdat Allah hen beiden verschillende gaven en eigenschappen heeft gegeven en de man verantwoordelijk is voor het handhaven van de kost.

En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoor-zaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen (licht). Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen)…(Soerah An Nisa, 34)

De betekenis van dit vers is op vier punten verdraaid tijdens de corruptie periode toen de mannelijke positie dominant was.

Eerste fout:

De term “erricalukavvamunealennisai” in het vers wordt in bijna in alle interpretaties geïnterpreteerd als de man die de vrouw domineert, hoewel het moet worden geïnterpreteerd als ‘mannen die vrouwe toezien’ of ‘ mannen zijn verantwoordelijk voor de levensomstandigheden van vrouwen ”.

Alle interpretaties zijn met elkaar in overeenstemming gekomen over de vertaling van het woord ” kavvum ” als ‘beheerder’. Maar God weet waarom ze hetzelfde woord in 4-135 en 5-8 vertalen als de persoon die opmerkt, volledig vervuld, en levend houdt.

Tweede fout: De betekenis van de term “feddelellahubadehumalabadin” in Nisa 34″We hebben beiden verschillende gaven en functies gegeven. Maar het is in de meeste interpretaties vertaald als “Allah maakte een aantal van hen (mannen) superieur aan anderen (vrouwen).”

De interpretatie vermeld tussen haakjes en wat niet in de Koran staat is een gevolg van de hadith boeken die de heidense Arabische cultuur van de middeleeuwse tijdperk weerspiegelen. Als het vers is bedoeld te zeggen dat “Allah mannen beter heeft geschapen dan vrouwen” zou het als volgt moeten zijn geschreven; faddalellahurricaealennisai.

Wanneer je het voornaamwoord ” hem ” verwijst in het woord ” badehum ” wordt bij (sommigen van hen) alleen mannen vermeld in het vers, de betekenis wordt dan als volgt: Allah heeft een aantal van de mannen superieur dan anderen gecreëerd. Deze betekenis is niet in overeenstemming met de tekst van het vers.

Wanneer je het voornaamwoord Hum verwijst naar een groep die bestaat uit mannen en vrouwen, wordt de betekenis als volgt: Allah heeft enkele van de mannen en vrouwen superieur dan anderen gecreëerd.

Dezelfde woorden worden vermeld in 4-32 en 13-4. Maar God weet waarom zij deze vertalen als ‘’we maakten sommigen van jullie superieur dan anderen’’. De betekenis van het vers is” Allah gaf elk van hen verschillende gaven en eigenschappen. ” Er is geen seksuele discriminatie.

DERDE FOUT: Het woord “idribuhunne” in Nisa 34 wordt in alle Turkse vertalingen, enkele uitgezonderd, als ‘’sla de vrouwen, sla ze zachtjes’’ vertaald.

In 30-21, wordt er gezegd “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden.” Dus het doel van het huwelijk is vrede op basis van liefde en barmhartigheid. Het vinden van deze vrede als de man de vrouw slaat is controversieel.

De wortel van het woord “idribuhunne”, die wordt vertaald als ” sla hen ” is het werkwoord ” DaRaBa ”. Als je het in een Arabisch woordenboek zou opzoeken zult u tientallen betekenissen vinden voor dit woord. Dit is een rijk woord in het Arabisch dat vele betekenissen heeft.

Verzen waarin het wordt gebruikt in de betekenis van reizen: 2-273, 3-156, 4-101

Verzen waarin het wordt gebruikt in de betekenis van slaan: 8-50, 47-27

Verzen waarin het wordt gebruikt in de betekenis van het executeren: 43-58, 47-27

Verzen waarin het wordt gebruikt als betekenis van het geven van een voorbeeld: 43-58, 47-27

Uitsluiten: 43-5,

Veroordeeld: 2-61,

Verborgen zijn, slaan: 18-11,

Uitleggen: 13-17

Zoals men ziet wordt dit woord met vele betekenissen in de Koran gebruikt. Het heeft ook betekenissen die niet in de Koran zijn vermeld. Het woord ”DaRaBa” bijvoorbeeld wordt in het Arabisch gebruikt voor het drukken van geld. Het woord Darphane verwijst naar deze betekenis.

In het Turks heeft het het woord ”çalmak ” verschillende betekenissen. Bijvoorbeeld wanneer je het voor de radio gebruikt, kan het als betekenis hebben het afspelen van de radio en ook stelen. Het woord ” idrib ” in het vers betekent ‘buiten laten’ ‘en’Idribuhunne’ betekent ’’laat ze naar buiten” en niet hen slaan.

DE VIERDE FOUT: Het woord ” noeshoez ” in Nisa 34 wordt in bijna alle interpretaties geïnterpreteerd als ” minachting, ongehoorzaamheid ”. Maar dit woord betekent ontrouw en onkuisheid van flirten tot aan overspel.

Bijvoorbeeld in 4-128 wordt hetzelfde woord gebruikt voor de ontrouwe echtgenoot. Maar het is niet vertaald als de ongehoorzame man.

In Nisa 34, wordt de man verteld wat te doen met betrekking tot de ontrouwe vrouw. Er wordt gezegd waarschuw haar als eerste, vervolgens scheiding van bed en als ze blijft doorgaan laat haar het huis uit gaan.

Het is geen oplossing om een vrouw te slaan die ontrouw is aan haar man. Ze valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de man totdat ze uit huis gaat en gaat scheiden. De man blijft haar zelfs beschermen en op de vrouw toezien nadat ze gescheiden zijn.

Degenen die een van de meest tolerante verzen van de Islam overtreedt en erin gelooft moet eens nadenken. Zou u uw vrouw waarschuwen als ze u zou verraden? Zou u van bed scheiden als ze door zou gaan? Zou u haar naar het huis van haar moeder sturen als ze erop zou aandringen? Ik denk het niet. U

zou haar slaan op het moment dat u erachter kwam dat ze u aan het bedriegen was.