Antwoorden op de beweringen van de Midden Oosten deskundigen dat de Koran in de 10e eeuw als een boek was hersteld

Deze serie artikelen, zijn samengesteld van sommige uitwisselingen en commentaren die als doel hebben om verwarring te scheppen over de Koran: het woord van God.

 

muhammad-surah-2-ayaat-waar-de-naam-van-de-profeet-mohammed-in-voorkomtDe laatste tijd wordt er vooral door sommige Midden Oosten deskundigen beweerd dat de Koran niet in de 7e eeuw, maar veel later in de 10e of 11e eeuw samengesteld is uit een aantal christelijke gebeds boekjes wat fictieve beweringen zijn.

Ze zijn zelfs zo ver gegaan door absurd in wanhoop te beweren dat de profeet Mohammed die als opdracht heeft gekregen om een voorbeeld te zijn voor de hele mensheid zogenaamd nooit heeft geleefd….

Echter, tot welke tijd behoren de eerste exemplaren van de Koran wetenschappelijk gezien en wat zijn de wetenschappelijke studies hierover? … Wetenschappelijk gezien in welke documenten passeert de naam van de profeet Mohammed?… Hoe belachelijk deze vragen en beweringen ook zijn en ongeacht het ontbreken van de goede trouw zullen we toch antwoord op deze vragen geven….

Ik had al eerder bewezen dat in de tijd van de Profeet Mohammed en onmiddellijk er na een leeftijdsbepaling door het Duitse Tübingen universiteit was geclassificeerd, en wetenschappelijke studies waren uitgevoerd waarvan met vier verzen (Isra, Saffat, Hadid en Yasin) en160 pagina’s in de vorm van de Koran en dat slechts 20 jaar na datum van het overlijden van de Profeet dat bekend is. Er is dus eerder bewezen dat er tussen de jaren 649-675 een leeftijdsbepaling is gemaakt. Nadat het duidelijk werd in een onafhankelijk instituut in Zwitserland dat deze pagina’s tot die datum behoren, en dat de Koran met zijn bekende vorm aan het einde van de 10e eeuw naar voren was gebracht hebben sommige oriëntalist onderzoekers beweerd en een bezwaar getekend tegen mijn beweringen dat deze documenten niet VOLLEDIG zijn en dat de naam van Mohammed binnen de bestaande middelen er niet in voorkomt.

En zelfs door te herzien dat er later in een Duitse bibliotheek onderdelen van de Koran zijn gevonden die bovendien uit de tijd van de profeet Mohammed afkomstig zijn, hebben ze deze onzin zonder enige beschaamdheid alsnog voortgezet….

surah-ali-imran-144-ayaat-waar-de-naam-van-de-profeet-mohammed-in-voorkomt-236x300Nu de Koran het woord van Allah is dat zogenaamd aan het einde van de 10e eeuw is samengesteld en dat de profeet Mohammed een apostel was die een voorbeeld was voor de hele mensheid zogenaamd nooit heeft geleefd, zal ik het hebben over wetenschappelijke gegevens die aan deze onzin een einde zal maken tot de dag des oordeels …

DE KOPIE VAN SANA’A

In de stad Sanaa in Jemen waar de Koran in 1972 werd gevonden, bekend onder dezelfde naam in de Sanaa moskee in het historische pakhuis zal het volgende worden bewezen met een zekere werkelijkheid; dergelijke beweringen zullen bewezen worden als onzin in de geschiedenis …

1. Dat de Koran het woord van God is zoals de Midden Oosten afgodendienaren het beweren, niet aan het einde van de 10e eeuw geschreven is uit een samengestelde boek. Immers Gerd R. Puin die in zijn 2e minuut van zijn interview op de National Geographic Channel was gedwongen te aanvaarden, behoort deze Mushaf tot de jaren 705-715. Echter door Karl-Heinz Ohlig samen met Hans Caspar Graf von Bothmer geschreven boek ‘Nieuwe manieren van onderzoek op de Koran’ is de uitslag die met de C14 koolstof is verricht zijn ze ook gedwongen om toe te geven dat deze de kopie van Sana’a op de jaren 657-690 wijst.

2. Er is nu ook niet langer de mogelijkheid om te beweren dat de naam van Profeet Mohammed in de eerder gevonden Koran delen niet voorkomt en dat hij nooit heeft geleefd en slechts een denkbeeldig persoon was. God zij dank komen er in de kopie van Sana’a in alle verzen de naam van Profeet Mohammed voor. De kopie van Sana’a bevat 86% van de gehele Koran.

surat-al-ahzab-40-ayaat-waar-de-naam-van-de-profeet-mohammed-in-voorkomtZoals men weet, komt de glorieuze naam van profeet Mohammed in de Koran in 4 plekken voor.

Deze soeras en de gerelateerde verzen zijn als volgt.

Surah Ali Imran 144.ayaat
Surat al-Ahzab 40. ayaat
Surah Fatah en 29.ayaat en
Muhammad Surah 2.ayaat …

Professor Tayyar Altıkulaç die de enige moslim is die een onderzoek verricht op de kopie van Sana’a is er in de publicatie van IRCICA behorend tot de Beyin İKÖ afbeeldingen van de kopie van Sana’a van zijn kostelijke werken, de naam van Profeet Mohammed in de verzen en ayaats nog duidelijker te zien dan de orginele. Met het Koefische schrift en dat er in die tijd zonder diakritische tekens werd geschreven, heb ik samen met mijn vrienden die mij hebben geholpen dit feit duidelijk waargenomen op de foto’s en in de orginele ayaats van de tekst MOHAMMED met het huidige computerzetwerk op de Arabische tekst geïdentificeerd …

We hebben de foto’s die op deze vorm zijn geïdentificeerd gekopieerd. Mensen die dit wensen kunnen dit downloaden op hun computer…
surah-fatah-29-ayaat-waar-de-naam-van-de-profeet-mohammed-in-voorkomtDe RESULTATEN van de eerste serie artikelen …

De wetenschappelijke identificatie van deze twee gevallen, het maakt niet uit wie er nu wat beweert, heeft de onzin dat de Koran na de 10e eeuw is samengesteld en de nonsens dat de profeet Mohammed nooit heeft geleefd als onzin in de geschiedenis bewezen.

Niemand hoeft in de realiteit te geloven dat de Koran het woord van God is, ondanks de honderden en duizenden wonderen (deze kwestie zal worden voortgezet) Zelfs de werkelijkheid van de schepping, Ondanks alle wetenschappelijke bewijzen. Men kan met twijfel of ontkenning bekijken. Dit is het meest natuurlijke recht van deze persoon. In deze wereld ziet de Koran geen wereldse straf voor ongelovigen of mensen die terugkeerd zijn van hun religie,..alleen…

Door leugens en onredelijke dingen te zeggen tegen de wetenschap is het een schaamte voor elk tijdperk en geografie en zal degene uiteindelijk een beschaamd gevoel geven…

Soerah Ali ’Imran, 54

En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken….

1 Kasım 2015 in Nederlands. Tags: afgodendienaren, apostel, Arabische, artikelen, bibliotheek, boek, C14, computerzetwerk, datum, deskundigen, diakritisch, Duitse, eeuw, geografie, geschiedenis, God, hadid, instituut, isra, Jemen, Koefische, koolstof, Koran, leeftijdsbepaling, mensheid, Midden Oosten, Mohammed, moskee, Mushaf, oriëntalist, overlijden, pakhuis, profeet, publicatie, saffat, Sanaa, studies, tijdperk, universiteit, verwarring, verzen, wetenschappelijk, yasin, Zwitserland
Related posts