Quranda keçən “Elçinin sözü” sözü ifadəsi ziddiyyət deyil

Quranda səhv tapmaq istəyənlərin qeyri-peşəkar iddialarından biri də Qurandakı “elçinin sözü” ifadəsinə verilən yalnış şərhdir.Ayə bu şəkildədir: Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür. ( “Haqqə” surəsi / 40 ) İlk baxışdan ayədən belə başa düşülür ki, Quran “elçi” tərəfindən yazılmışdır.Lakin ayənin ardına baxaq: O, şair sözü deyildir! Necə də  az inanırsınız! O, kahin sözü də deyildir!…

Kitab əhli (xristian və yəhudilər) ilə dost ola bilmərik? Bununla bağlı ayələr ziddiyyətlidirmi?

Kitap Əhliylə Dostluq Etmək Olmaz? Kitap Əhlinin Qadınlarıyla Evlənmək Olar Amma Dost Olmaq olmaz? Bəzi insanların iddia etdiyi kimi kitab əhli ilə dost deyil düşmən olmaq və onlarla həmsöhbət olmamaq Qurana və adetullaha qarşı davranışdır. Bu insanların iddialarını əsaslandırdıqları Maidə surəsinin 51-ci ayəsində Rəbbimiz “Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar.…