Qurana əsasən Cəhənnəmliklər zəqqum, darı tikanı, yoxsa irinmi yeyəcəklər?

Qurana əsasən Cəhənnəmliklər zəqqum, darı tikanı, yoxsa irinmi yeyəcəklər? Onlara darı tikanından başqa bir yemək verilməyəcəkdir. (Ğaşiyə surəsi 6) Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. (Haqqə surəsi / 36) Həqiqətən, zəqqum ağacı günahkar adamın yeməyidir. (Duxan surəsi / 43-44) Üç müxtəlif ayədə üç müxtəlif yeməkdən bəhs edilir. Bu ayələrdə ziddiyət yoxdurmu? Ateistlerin iddiası: Cəhənnəmdəkilər zəqqummu,…