HZ.MUSANIN ƏSASI İLANDIR, YOXSA ƏJDAHA?

İlan yoxsa əjdaha?… Quranda xətayamı yol verilmişdir? Həmçinin, mütəşabih olan bu ayələrin başqa mənası ola bilərmi? Musa qissəsi ilə bağlı ayələrdə keçən ifadələrdə ziddiyət olduğu iddia olunur. Ayələr belədir: Musa əsasını yerə atdı və o, dərhal açıq-aşkar bir əjdaha oldu. (Əraf surəsi, 107) Musa onu yerə atdı və o, dərhal ilan olub sürətlə sürünməyə başladı.…