” Quran və digər səmavi kitablar nə üçün həmişə Yaxın Şərq coğrafiyasına göndərilmişdir? ” iddiasına cavab

Yaxın Şərq coğrafiyasında hazırki insanların inanclarının əsası olan dinlərin göndərdiyi, lakin dünyanın digər bölgələrində bu təbliğin aparılmadığı iddiası, bəlkə də edilən ən böyük səhvlərdən biridir.Allah Quranda bütün ümmətlərə ” tövhid dini “ni təbliğ edən elçilər göndərdiyini bildirir: Biz hər ümmətə: ” Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun ” – deyə, elçi göndərdik. Onlardan kimisini Allah…