XEYİR KİMİ ŞƏR DƏ ALLAHDANMI GƏLİR?

Tənqid edilən ən aktual mövzulardan biri də yaxşılıq və pisliklə bağlı olan ayələrdir. Əvvəlcə, Nisa surəsindəki bəzi ayələri müşahidə edək: Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaq. Hətta yüksək qalalarda olsanız belə. Onlara bir yaxşılıq üz verdikdə: “Bu, Allahdandır!”– deyər, bir pislik üz verdikdə isə: “Bu, səndəndir!”– deyərlər. De: “Hamısı Allahdandır!” Bu adamlara nə olub ki,…