Qurana əsasən qadınlar kişilərin tarlasıdırmı?

Allahın kəlamı olan Quranda həyatla və insanın vicdanı ilə ziddiyyət təşkil edən heç bir izah və bənzətmə yoxdur. Çünki Quran bütün kainatı və bizi yaradan Allahın göndərdiyi mesajdır. İçindəki ayələrlə zidd olmadığı kimi, başqa bir ziddiyyət də təşkil etməz. Bəzi ateist platformalarda Bəqərə surəsinin 223-cü ayəsi ilə bağlı, ayədə qadınların təhqir edildiyi, sosial həyatda ikinci…