Quranda ərəb irqçiliyinin olduğu iddiası

Quranda ərəb irqçiliyinin olması iddiası ilə çox tez-tez rastlaşırıq. Xüsusilə avropalı şərqşünasların dedikləri bu əsassız iddianı araşdıraq ….   Əvvəlcə bu iddianın etimologiyasını bilmək üçün ‘irqçilik’ nə deməkdir , ona baxmalıyıq. İrqçilik anlayışının  tərcüməsi:   * İnsanların ictimai, bioloji, irqi xüsusiyyətlərinin bərabərsizliyi:rasizm   İşlək türk lüğəti * İnsanın aid olduğu xalq və ya irqin üstünlüyünə…