Quranda qadınlara deyil sadəcə kişilərəmi xitab edilir?

Ateistlərin Quran barəsindəki tənqidlərindən biri də ayələrdə sadəcə kişi cinsindən olanlara müraciət edilməsidir. Əllərində buna aid dəlil olmadığı halda deyirlər ki, Quranda həmişə kişilərə müraciət edilir, qadınlar isə insan yerinə qoyulmur. (Quranı tənzih edirik)   Halbuki Quranda “ey iman gətirənlər”, “ey insanlar”, “mömin qadınlara və mömin kişilərə de” kimi müraciətlərdən də başa düşdüyümüz kimi hər…