Quranda rəcm varmı?

İslama görə bir mövzunun əslini öyrənmək istəyiriksə, Qurana baxmalıyıq. Allah Quranı qoruyacağını və insanlardan istədiyi hər şeyi Quranda bildirdiyini xəbər verib. Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs Onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, Eşidəndir, Görəndir. [Ənam surəsi, 115] Buna görə də Qurandan kənar hər hansı bir hökm etibarsızdır. Hətta Quranda açıq…