Quranda günəşin suda batdığı və dünyanın düz olduğu iddialarına cavab

Kəhf surəsi 86-cı ayəyə görə Quranda günəşin suyun içinə batdığı və dünyanın düz olduğu iddia edilir. Lakin digər iddialar kimi bunlar da doğru olmayan iddialardır. Bu səhv fikir sözlərin mənalarını düzgün başa düşməməkdən irəli gəlir. Aydın olmaq üçün Kəhf surəsi 86-cı ayəyə ətraflı baxaq. Nəhayət, günəşin batdığı (məğrib) (مغرب) yerə gəlib çatdıqda onu qara palçıqlı…