Quranda dağların həm sabit olması, həm də yeriməsi ziddiyyətlidir?

Dağların sabit olması Quranda dağların əsas geoloji funksiyası bildirilir: Yerin onları yırğalamamasından ötrü orada möhkəm dağlar yaratdıq…(Ənbiya surəsi, 31) Ayədə dağların Yer üzündəki silkələnmənin qarşısını alan xüsusiyyətindən xəbər verilir. Quranın nazil olunduğu dövrdə bilinməyən bir həqiqət dövrümüzdə müasir geologiyanın kəşfləri nəticəsində ortaya çıxıb. Qədimdən dağların yalnız Yer kürəsinin səthində olan yüksəkliklər olduğu düşünülürdü. Ancaq elm…