Response to the Criticism regarding al-Fil Surah; “Can’t Elephants live at Arabia”?

Historical responses to the criticisms regarding al-Fil Surah ; One of the Qur’an criticism of especially some orientalist ang non-Muslim researchers that doesn’t gain favor is regarding al-Fil Surah. According to these persons; “It is impossible for the al-Fil Surah in the Qur’an to be a historical event. In the desert geography, it is impossible…

İblis (şeytan) cindir, yoxsa mələk?

Quranda ziddiyyətin olduğunu iddia edən insanlar “Bəqərə” surəsi 34-cü ayəni öz iddialarına dəlil kimi göstərirlər. İddiaya görə, “Quran insan tərəfindən yazılıb və şeytanın mələk və ya cin olduğu məsələsində ziddiyyət vardır”! (Quranı tənzih edirik). “Bəqərə” surəsi 34-cü ayədə belə deyilir: “Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə, İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. O imtina…

The Rules of War in Quran

Quran states rules of engagement which one has to adhere to before one is allowed to commit violence and all the the verses that talk about violence cannot be followed unless the rules of engagement have been violated. One cannot fight unless they have been attacked FIRST, they cannot take over people homes but they…

Quranda keçən “Elçinin sözü” sözü ifadəsi ziddiyyət deyil

Quranda səhv tapmaq istəyənlərin qeyri-peşəkar iddialarından biri də Qurandakı “elçinin sözü” ifadəsinə verilən yalnış şərhdir.Ayə bu şəkildədir: Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür. ( “Haqqə” surəsi / 40 ) İlk baxışdan ayədən belə başa düşülür ki, Quran “elçi” tərəfindən yazılmışdır.Lakin ayənin ardına baxaq: O, şair sözü deyildir! Necə də  az inanırsınız! O, kahin sözü də deyildir!…

Quranda Bildirilən Məsciduləqasa Qüdsdəki Məsciddirmi?

Bəzən ateist form və müzakirə qruplarında yalnış məlumata əsaslanan iddialarla qarşılaşırıq. Bu iddiaya görə, “İsra” surəsinin 1-ci ayəsində bildirilən “Məsciduləqsa” Quranın vəhyindən sonra tikilmiş ibadət yeridir.Buna görə də iddia edirlər ki, Quran Hz, Məhəmmədin (səv) vəfatından sonra yazılmışdır. Bəs həqiqət necədir? İndi isə bunu araşdıraq… Həmin ayənin kəlimə açılışına baxaq: Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen…

Quranda “de və de ki” ifadələrinin keçmədiyi ayələr ziddiyyətlidirmi?

Quranın bəzi ayələrdə “De ki” ifadəsinin işlənməməsini arqument kimi göstərən insanlar araşdırma aparmadan onu kor-koranə tənqid edirlər. Məsələn: “Ənam” surəsinin 104-cü və “Nəml” surəsinin 91-ci ayələrində, həmçinin digərlərində “De ki” ifadəsi örtülü şəkildə mövcuddur. Bu, Qurana aid xüsusiyyətdir. Ərəb dilini bilən insanlar bu mətnlərdə heç vaxt çatışmazlıq görməzlər. Sözün təbii axarından ifadənin Allahın kəlamı olduğunu…

The Claim Of Arab Racism İn Quran

The claim that there is Arab racism in Quran is mentioned often. Let us examine this groundless allegation put forward by especially European Orientalists in their texts. Let us understand the etymologic mean of racism in order to fully understand it. The dictionary explanation of the word racism is as follows: * The doctrine that…

Qurana əsasən qadınlar kişilərin tarlasıdırmı?

Allahın kəlamı olan Quranda həyatla və insanın vicdanı ilə ziddiyyət təşkil edən heç bir izah və bənzətmə yoxdur. Çünki Quran bütün kainatı və bizi yaradan Allahın göndərdiyi mesajdır. İçindəki ayələrlə zidd olmadığı kimi, başqa bir ziddiyyət də təşkil etməz. Bəzi ateist platformalarda Bəqərə surəsinin 223-cü ayəsi ilə bağlı, ayədə qadınların təhqir edildiyi, sosial həyatda ikinci…

Quranda rəcm varmı?

İslama görə bir mövzunun əslini öyrənmək istəyiriksə, Qurana baxmalıyıq. Allah Quranı qoruyacağını və insanlardan istədiyi hər şeyi Quranda bildirdiyini xəbər verib. Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs Onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, Eşidəndir, Görəndir. [Ənam surəsi, 115] Buna görə də Qurandan kənar hər hansı bir hökm etibarsızdır. Hətta Quranda açıq…

Does coral grow in sweet waters?

Another claim of contradiction is submitted about the situation described in the 19th verse of Rahman Surah regarding characteristics of two different seas. The word (HARD AND SWEET WATERS) which is not found in the original verse has been mentioned between parentheses in many interpretations particularly in the interpretation of the Directorate of Religious Affairs.…

Allah Quranda nə üçün and verir?

Allahın kəlamı olan Quranın bəzi ayələrində Yaradıcının müxtəlif vəsilələrlə, müxtəlif anlayış və hadisələr üzərinə and verdiyini görürük. Bu andları oxuyan kimi ateist və qeyri-müsəlmanlar, əsasən bəzi virtual müzakirə platformalarında bu mövzunu gündəmə gətirərək bu vəziyyət Allah kəlamı olan bir mətndə olmamalıdır deyib, and içməyin insani bir vəziyyət olduğunu söyləyirlər… Hətta müxtəlif sosial media, forum və müzakirə platformalarında mövzunu bilməyən və…

Quran Kitab şəklinə hz.Muhammədin (səv) vəfatından sonra gətirilib?

İslam dünyasında, xüsusilə yaxın sünni coğrafiyada Quranın günümüzə qədər necə gəldiyiylə əlaqədar məşhur qənaət belədir. Uca Allah’dan aldığı vəhyini Hz.Muhamməd güvəndiyi səhabələrə əzbərlətmiş, sümük, dəri və perqament parçalarında dağınıq halda yazılı olaraq mühafizə etdirmişdir. Elçinin vəfatından sonra əvvəl Əbubəkr tərəfindən müxtəlif səhabələrin evlərində parçalar halında olan bu materiallar yığılaraq kitab şəklinə gətirilmiş sonra isə Ömər…

Quranda ərəb irqçiliyinin olduğu iddiası

Quranda ərəb irqçiliyinin olması iddiası ilə çox tez-tez rastlaşırıq. Xüsusilə avropalı şərqşünasların dedikləri bu əsassız iddianı araşdıraq ….   Əvvəlcə bu iddianın etimologiyasını bilmək üçün ‘irqçilik’ nə deməkdir , ona baxmalıyıq. İrqçilik anlayışının  tərcüməsi:   * İnsanların ictimai, bioloji, irqi xüsusiyyətlərinin bərabərsizliyi:rasizm   İşlək türk lüğəti * İnsanın aid olduğu xalq və ya irqin üstünlüyünə…

Quranda kafirlərlə döyüşün hökümləri,qəsbkarlıq müharibələri iddiası

İnkarçılar qəsdən Qurandakı müharibələrlə bağlı ayələrin əsl mənalarını təhrif edirlər. Ayələri mətnin əsas məğzindən uzaqlaşdıraraq səhv izah edirlər. Halbuki bu ayələr Quranın ümumi məntiqinə və mövzunun mahiyyətinə görə dəyərləndirilsə, məsələ aydın olar. Tövbə surəsindəki ayə belədir:   Kitab verilənlərdən Allah’a və Axirət gününə iman gətirməyən, Allah’ın və Onun Elçisinin haram buyurduğunu haram saymayan və həqiqi…

Quran hər yerəmi, yoxsa sadəcə Ərəb yarımadasınamı endirilib?

Allah’ın kəlamı olan Quranın ərəb yarımadasına endirildiyi və təkcə ərəbləri maraqlandıran və onların məsuliyyət daşıdığı  Kitab olduğuna dair bəzi iddialar mövcuddur… Belə məntiqsiz iddia irəli sürənlər xüsusilə Şura surəsinin 7-ci ayəsini və Ənam surəsinin 92-ci ayəsini dəlil gətirirlər. Ənənə düşüncəli insanlar tərcümələrində ayələri sadəcə Məkkə və ətraf ərazilərdəkilər üçün endirildiyini qeyd edirlər. Bu isə çox…

NUH TUFANI REGİONAL FƏLAKƏT İDİ?

“Biz Nuhu öz qövmünə (peyğəmbər) göndərdik. O, min ildən əlli il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı.” ( Ənkəbut surəsi 14). Nuh peyğəmbərin qövmünün başına gələn tufanın hekayəsi praktiki olaraq bütün dünya millətlərinin mədəni irslərində əsas yer tutur. Bu süjet Qurani-kərim ayələrində də xüsusi qeyd edilir. Bir çox…

Nə Üçün Şahidlik Edərkən Bir Kişi İki Qadın Olmalıdır?

Quranda borc alarkən edilən şahidlikdə bir kişi və iki qadın olması, bəzi ateistlər tərəfindən İslamda qadının dəyərsiz olduğu şəklində göstərilmişdir. Deyilənlərin əksinə olaraq bu mövzu ilə bağlı ayədə qadınların rahatlığı qorunur. Ayəni araşdıraq. Ey iman gətirənlər! Müəyyən bir müddətədək bir-birinizə borc verdikdə onu yazın. Qoy bunu aranızda bir katib ədalətlə qeyd etsin. Katib Allah’ın onu…

Quranda Qadın Döyməyə İcazə Varmı?

Bir çox hallarda Qurandan kənar qaynaqların təsiriylə edilən tərcümələrdə qadınların döyülməsiylə əlaqədar dəlillər olduğu zənn edilir, ancaq bu həqiqətən belə ola bilərmi? Sözü gedən ayəyə baxaq.   Kişilər qadınları qorumağa borcludur. Çünki Allah, hər birinə fərqli qabiliyyətlər və xüsusiyyətlər vermişdir. Necə ki, kişi evin dolanışığından məsuldur.   …Əməlisaleh qadınlar Allaha itaət edər və qorunması lazım…

QURANDA UŞAQ YAŞINDA EVLİLİK VARMI?

Həzrəti Aişənin yaşını bəhanə edərək peyğəmbərimizə iftira atan və Quranda uşaq yaşında evliliyin olduğunu iddia edən insanlara xatırladılan ilk mövzu, hökmlərin yalnız Qurandan öyrəniləcəyi və Qurana uyğun olmayan mənbələrə etibar etməmələri tövsiyyə olunur.  Allah, ” Biz Kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq …” ( Ənam surəsi, 38 ) deyə buyurur. Quranda, evlilik kimi əhəmiyyətli bir…