Quran Kitab şəklinə hz.Muhammədin (səv) vəfatından sonra gətirilib?

İslam dünyasında, xüsusilə yaxın sünni coğrafiyada Quranın günümüzə qədər necə gəldiyiylə əlaqədar məşhur qənaət belədir. Uca Allah’dan aldığı vəhyini Hz.Muhamməd güvəndiyi səhabələrə əzbərlətmiş, sümük, dəri və perqament parçalarında dağınıq halda yazılı olaraq mühafizə etdirmişdir. Elçinin vəfatından sonra əvvəl Əbubəkr tərəfindən müxtəlif səhabələrin evlərində parçalar halında olan bu materiallar yığılaraq kitab şəklinə gətirilmiş sonra isə Ömər…