Quran İslamı yaşamaq üçün yetərlidir

Quran Allahın insanlara hidayət və rəhbər olaraq endirdiyi möhtəşəm Kitabdır. “Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, Qüdrətlidir, Bağışlayandır”. (Mülk surəsi, 2) Allah insanları sınamaq üçün onlara öyüd və nəsihət olaraq Quranı endirmişdir. “(Bu) mübarək Kitabı (insanların) onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi…