Qisasla bağlı ayədə ziddiyət yoxdur

Qisasla bağlı ziddiyətin olduğu iddia edilən Bəqərə surəsinin 178-ci ayəsində bildirilir: “Ey iman gətirənlər! Öldürülənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi. Azad kəsə görə azad olandan, köləyə görə kölədən, qadına görə qadından qisas alın! Əgər (qatil) qardaşı ölənin varisləri tərəfindən bir şeylə əfv edilsə, onda insafla davranmalı və qanbahası ona müvafiq qaydada ödənilməlidir. Bu, Rəbbiniz…