Qurana əsasən qadınlar kişilərin tarlasıdırmı?

Allahın kəlamı olan Quranda həyatla və insanın vicdanı ilə ziddiyyət təşkil edən heç bir izah və bənzətmə yoxdur. Çünki Quran bütün kainatı və bizi yaradan Allahın göndərdiyi mesajdır. İçindəki ayələrlə zidd olmadığı kimi, başqa bir ziddiyyət də təşkil etməz. Bəzi ateist platformalarda Bəqərə surəsinin 223-cü ayəsi ilə bağlı, ayədə qadınların təhqir edildiyi, sosial həyatda ikinci…

Qadın Kişinin Qabırğasından Yaradılıb ?

Qurana uyğun olmayan yanlış inanclardan biri də qadının kişinin qabırğasından yaradıldığı düşüncəsidir. Mifologiyaya əsaslanan bu yanlış düşüncəni yalan hədis və dastanlarda guya dini həqiqət kimi göstərməyə çalışırlar. Halbuki Quranda hər iki cinsin tək bir nəfsdən yaradıldığı çox açıq şəkildə izah edilir. Qurandan kənar mənbələrə əsaslanaraq edilən təfsirlər də düzəldilməlidir. Qadın kişinin qabırğasından yaradılmayıb. İkisi də…

Quranda Qadın Döyməyə İcazə Varmı?

Bir çox hallarda Qurandan kənar qaynaqların təsiriylə edilən tərcümələrdə qadınların döyülməsiylə əlaqədar dəlillər olduğu zənn edilir, ancaq bu həqiqətən belə ola bilərmi? Sözü gedən ayəyə baxaq.   Kişilər qadınları qorumağa borcludur. Çünki Allah, hər birinə fərqli qabiliyyətlər və xüsusiyyətlər vermişdir. Necə ki, kişi evin dolanışığından məsuldur.   …Əməlisaleh qadınlar Allaha itaət edər və qorunması lazım…

QURANDA UŞAQ YAŞINDA EVLİLİK VARMI?

Həzrəti Aişənin yaşını bəhanə edərək peyğəmbərimizə iftira atan və Quranda uşaq yaşında evliliyin olduğunu iddia edən insanlara xatırladılan ilk mövzu, hökmlərin yalnız Qurandan öyrəniləcəyi və Qurana uyğun olmayan mənbələrə etibar etməmələri tövsiyyə olunur.  Allah, ” Biz Kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq …” ( Ənam surəsi, 38 ) deyə buyurur. Quranda, evlilik kimi əhəmiyyətli bir…