Peyğəmbərlik hz.İbrahimin nəslindənmi gəlir ?

Ayələrdə bir-biri ilə qohumluq əlaqələri olan peyğəmbərlər haqqında məlumat verilir. Məsələn, bu mövzu ilə bağlı bir ayə belədir: Biz ona İshaqı və Yəqubu bağışladıq. Onun nəslinə peyğəmbərlik və Kitab verdik. Dünyada onun mükafatını verdik. Şübhəsiz ki, o, axirətdə əməlisalehlərdən olacaqdır! (Ənkəbut surəsi, 27) Başqa ayədə isə hər bir qövmə elçi göndərildiyi bildirilmişdir: Biz hər ümmətə:…