QURANA ƏSASƏN OĞRUNUN ƏLİ KƏSİLMƏZ OĞRU TOPLUM İLƏ ƏLAQƏSİ KƏSİLİR HƏBS EDİLİR

Quranda indiyə qədər bilinənin əksinə oğrunun əlinin kəsiləcəyini dair bir hökm yoxdur. Qurana görə oğru, oğurladıqlarını (yəni qazandıqlarının) tam qarşılığı olacaq dərəcədə həbs ilə cəzalandırılır. Oğru əgər ehtiyac sahibi və acizliyini görə oğrlamışsa buna uyqun bir cəza verilir (qısa dövr həbs kimi) ancaq oğru, mütəşəkkil, sistematik, xüsusiyyətli və bənzəri şəkildə bu işi bir peşə halına…