Quranda kafirlərlə döyüşün hökümləri,qəsbkarlıq müharibələri iddiası

İnkarçılar qəsdən Qurandakı müharibələrlə bağlı ayələrin əsl mənalarını təhrif edirlər. Ayələri mətnin əsas məğzindən uzaqlaşdıraraq səhv izah edirlər. Halbuki bu ayələr Quranın ümumi məntiqinə və mövzunun mahiyyətinə görə dəyərləndirilsə, məsələ aydın olar. Tövbə surəsindəki ayə belədir:   Kitab verilənlərdən Allah’a və Axirət gününə iman gətirməyən, Allah’ın və Onun Elçisinin haram buyurduğunu haram saymayan və həqiqi…