Kəbə təhlükəsizlik baxımından etibarlı yerdir? Bu mövzudakı ayə necə izah olunur?

Iddia belədir: Quran Kəbənin təhlükəsizlik baxımından etibarlı olduğunu bildirir. Halbuki vaxtaşırı sel kimi fəlakətlərə məruz qaldığını bilirik. Sel və ya ildırımın təsirinə məruz qaldığına görə Kəbənin etibarlı olduğunu bildirən ayə ziddiyyətlidir. Bu isə Quranın Allahın kəlamı olmadığını göstərə bilər. Cavab: Sözü gedən ayə Ali-imran surəsinin 97-ci ayəsidir. Bu ayədə belə yazır: Ayənin oxunuşu belədir: Fihi…