NUH TUFANI REGİONAL FƏLAKƏT İDİ?

“Biz Nuhu öz qövmünə (peyğəmbər) göndərdik. O, min ildən əlli il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı.” ( Ənkəbut surəsi 14). Nuh peyğəmbərin qövmünün başına gələn tufanın hekayəsi praktiki olaraq bütün dünya millətlərinin mədəni irslərində əsas yer tutur. Bu süjet Qurani-kərim ayələrində də xüsusi qeyd edilir. Bir çox…