Hz.Muhammədin güc və iqtidar sahibi olmaq üçün döyüşlə bağlı ayələr yazdığı iddiasına cavab

Peyğəmbər qövmünə elçi olduğunu bildirib ayələri təbliğ etməyə başladıqda qövmün öndə gələnləri onu “yolundan azmış və ağılsız kimi görmüş və ona tabe olanların da ağıldankəm olduqlarını demişdilər. Peyğəmbərə itaət etməkdən imtina etmiş və səbəb kimi də atalarından öyrəndikləri ənənələrə sadiq qaldıqlarını irəli sürmüşdülər. Bəs atalarının dini onlara nəyi əmr edirdi və hz.Muhamməd onları nədən çəkindirirdi?…