Tövratda Üzeyir adı çəkilirmi?

Tövratda Üzeyir adlı bir şəxs vardırmı, yəhudilər kimə Allahın oğlu deyirlər? “Yəhudilər: “Üzeyir Allahın oğludur”– dedilər. Xaçpərəstlər də: “Məsih Allahın oğludur”– dedilər. Bu onların ağızlarından çıxan sözlərdir. (Bu,) daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə oxşayır. Allah onları məhv etsin! Gör necə də (haqdan) döndərilirlər! Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini, bir də Məryəm oğlu İsanı tanrılar…

Quranda bəhs edilən hz. Musa qissələrini necə başa düşməliyik?

Rəbbimiz inananları Quranı oxuyub anlamağa çağırır. Quran, əslində, çox asan anlaşılan kitab olmasına baxmayaraq, (Qəmər surəsi, 17….) müəyyən bölümünün, yəni mütəşabeh ayələrinin anlaşılması üçün ağır, sistemli iş və analiz tələb edir. Quranda bir çox qissədə mütəşabeh ayələr vardır və bu ayələr haqqında yetərli bilgiyə sahib olmadan tam qənaətə gəlməməyimiz tövsiyə olunur. (Ta ha surəsi, 114)…

Est-il injuste d’attribué à la femme la moitié de ce qu’on attribue à l’homme dans l’heritage ?

Je voudrais rappeler quelques détails du Coran avant de mentionner la question du patrimoine. L’homme et la femme sont égaux dans l’Islam du point de vue de l’obéissance. Le Coran dit : “ Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons,…

Qurana görə “Kimlərlə evlənmək olmaz ? “

İddia: Qurana qarşı olan səmimiyyətsiz insanların iddiasına görə “Nisa” surəsinin 23-cü ayəsində bir kişinin kimlərlə evlənə bilmədiyi tək-tək bildirilmişdir. O qədər ətraflı izah edilib ki, bir kişinin onsuz da evlənməyəcəyi anası və bacısı da siyahıya daxil edilmişdir. Lakin bunların içində nəvələrin və nənələrin qeyd edilməməsi təəccüblüdür.Bu da Quranın ya əksik, ya da əxlaqa zidd olan…

De regelgeving voor Oorlogvoering met niet-gelovigen in de Koran-invasie claim

De verzen over oorlog in de Koran worden door sommige niet-gelovigen bewust afgeweken van hun betekenis. De betekenis van de verzen worden uit hun context geïnterpreteerd. Echter, als die verzen werden geïnterpreteerd binnen de algemene logica van de Koran en binnen de context van het onderwerp; zouden verzen gemakkelijk worden verduidelijkt. Het vers in Soerah…

” Quran və digər səmavi kitablar nə üçün həmişə Yaxın Şərq coğrafiyasına göndərilmişdir? ” iddiasına cavab

Yaxın Şərq coğrafiyasında hazırki insanların inanclarının əsası olan dinlərin göndərdiyi, lakin dünyanın digər bölgələrində bu təbliğin aparılmadığı iddiası, bəlkə də edilən ən böyük səhvlərdən biridir.Allah Quranda bütün ümmətlərə ” tövhid dini “ni təbliğ edən elçilər göndərdiyini bildirir: Biz hər ümmətə: ” Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun ” – deyə, elçi göndərdik. Onlardan kimisini Allah…

İblis (şeytan) cindir, yoxsa mələk?

Quranda ziddiyyətin olduğunu iddia edən insanlar “Bəqərə” surəsi 34-cü ayəni öz iddialarına dəlil kimi göstərirlər. İddiaya görə, “Quran insan tərəfindən yazılıb və şeytanın mələk və ya cin olduğu məsələsində ziddiyyət vardır”! (Quranı tənzih edirik). “Bəqərə” surəsi 34-cü ayədə belə deyilir: “Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə, İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. O imtina…

Quranı başa düşmək çətindirmi?

Bəzi ateistlər və ənənəvi din anlayışına sahib şəxslər “Quranın çətin başa düşüldüyünü, ayələrin açıq olmadığı” fikrini irəli sürürlər. Bu iddialar keçmişdən günümüzə qədər gələn yanlış, əsassız və səmimiyyətsiz iddialardır. Quran elə bir xüsusiyyətə və dilə sahibdir ki, hər yaşdan və mədəniyyətdən insan onu asanlıqla anlaya bilər. Qurana görə, Quran “beyyinə”dir (açıq dəlildir). Quranda beyyinə ifadəsi…

The Rules of War in Quran

Quran states rules of engagement which one has to adhere to before one is allowed to commit violence and all the the verses that talk about violence cannot be followed unless the rules of engagement have been violated. One cannot fight unless they have been attacked FIRST, they cannot take over people homes but they…

The Slander of Male Superiority

Some people seek to produce evidence from the Qur’an about male superiority over women, their beating of women, and cite the following verses in that respect: Men have charge of women because God has made the one excel the other and because they spend their wealth on them. Right-acting women are obedient [to God], guarding…

Quranda keçən “Elçinin sözü” sözü ifadəsi ziddiyyət deyil

Quranda səhv tapmaq istəyənlərin qeyri-peşəkar iddialarından biri də Qurandakı “elçinin sözü” ifadəsinə verilən yalnış şərhdir.Ayə bu şəkildədir: Bu, möhtərəm bir Elçinin sözüdür. ( “Haqqə” surəsi / 40 ) İlk baxışdan ayədən belə başa düşülür ki, Quran “elçi” tərəfindən yazılmışdır.Lakin ayənin ardına baxaq: O, şair sözü deyildir! Necə də  az inanırsınız! O, kahin sözü də deyildir!…

Mərcanlar şirin suda yaşaya bilir?

Quranda digər bir ziddiyyət iddiası isə “Rəhman” surəsi 19-ci ayədə iki fərqli dənizin xüsusiyyətlərinin bildirildiyinə dairdir..   Bis sıra Quran tərcümələrində  “acı və şirin” sözləri mötərizə daxilində verilməsinə baxmayaraq şirin suyu olan dənizdə mərcan yetişdiyi qeyd edilir. Şirin suda hətta süni yola olsa belə mərcan yetişdirilsə yenə də çoxalib inkişaf etmir. Bu məsələ Qurandakı iki…

Elçi ilə görüşdən əvvəl sədəqə vermək nə deməkdir?

“Mucadilə” surəsinin 12-ci ayəsində peyğəmbərlə görüşməzdən əvvəl sədəqə verməklə bağlı olan mövzu Quranda ziddiyyət axtaran şəxslərin iradlarından biridir. Peyğəmbərin sanki görüşmək istəyənlərdən sədəqə istəməsi kimi məna verilən ayənin mənası məlum olduqdan sonra bu böhtan aradan qalxacaq. İddia edilən məsələ ilə bağlı ayələr aşağıdakı kimidir:   Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə gizli söhbət edəcəyiniz zaman bu söhbətinizdən…

QURANDA SEVGİDƏN BƏHS EDİLİRMİ?

Allah insanları gözəl əxlaq sahibi etmək üçün Haqq Kitabı ol2 Quranı nazil etmişdir. Bu əxlaqın əsasını sevgi, mərhəmət, xoş xasiyyət və ən gözəl söz təşkil edir. “İslam”sözü ərəb dilində “sülh” sözündən gəlib. Allah insanların “sevgi və sülh “içində yaşaması üçün İslam dinini göndərmişdir. Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə sülhə (İslama) gəlin! Şeytanın yolu ilə…

Quranda Bildirilən Məsciduləqasa Qüdsdəki Məsciddirmi?

Bəzən ateist form və müzakirə qruplarında yalnış məlumata əsaslanan iddialarla qarşılaşırıq. Bu iddiaya görə, “İsra” surəsinin 1-ci ayəsində bildirilən “Məsciduləqsa” Quranın vəhyindən sonra tikilmiş ibadət yeridir.Buna görə də iddia edirlər ki, Quran Hz, Məhəmmədin (səv) vəfatından sonra yazılmışdır. Bəs həqiqət necədir? İndi isə bunu araşdıraq… Həmin ayənin kəlimə açılışına baxaq: Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen…

Qurana görə araşdırmaq qadağandırmı?

Ateistlərin iddialarına görə, Quranda “Maidə” surəsinin 101-ci ayəsində “sorğu- sual etmək”, başqa ayələrdə isə “düşün” deyilir. Quran sual verməyi qadağan edərək, eyni vaxtda da düşünün deyir? Bəs bu ziddiyyət deyil? Ətraflı məlumat üçün “Maidə” surəsinin 101-ci ayəsini araşdıraq. “Maidə” surəsi, 101-ci ayə: Ey iman gətirənlər! Sizə agah olunca xoşunuza gəlməyəcək şeylər barəsində soruşmayın. Əgər Quran…

Nə üçün Quranda bəzi insan xarakterləri heyvan davranışlarına bənzədilmişdir ? Bunu təhqir olaraq qəbul etmək olarmı ?

Quranda bəzi insan xarakterləri heyvanların hərəkətlərinə bənzədilərək ifadə edilmişdir. Ateistlər bunu təhqir olaraq qəbul edir və tənqidlər irəli sürürlər. Bəs, həqiqətən də bu belədirmi? Bununla bağlı ayələri birlikdə həll edək.İ nsan xarakterlərini anlamağın bir yolu da heyvanların davranışlarını araşdırmaqdır.İnsanların bəzi mənfi xüsusiyyətləri və ya davranışları heyvanlara bənzədərək izah etməyə çalışırlar. İnsanların bu effektli ifadə şəkli…

Answer to some of the Shia who claim that the verses regarding Ahl al-Bayt (Family of the Prophet Mohammed) were deleted later on

In some ecoles of the Shii belief world, there are unconscionable and illogical claims saying that in the past there were verses about the family of Prophet Mohammed (Ahl al-Bayt) and his followers and that these verses were deleted later on especially at the era of Calipha Ali. According to this claim of a small…

“Talaq “surəsinin 4 -cü ayəsində hələ “heyz görməyənlər” kimlərdir?

Bəzi çirkin düşüncəli insanlar Quranda dəlil axtarıb saxta hökmlər çıxararaq insanların fikirlərini qarışdırmışlar. Əlbəttə ki , səhvən belə edənlər istisnadır. Diqqət yetirsəniz görərsiniz ki , bütün təfsirçilər kişilərdir. Hamilə qadının çölə çıxmasını tərbiyəsizlik hesab edən zehniyyətin hazırladığı məallarda qadın arxa plana atılmış , mənanı tamamilə dəyişdirən kiçik əlavələrlə kişi hakimiyyəti qurulmuşdur.Allah hər bir şeyi Quranda…