Qurana görə “Kimlərlə evlənmək olmaz ? “

İddia: Qurana qarşı olan səmimiyyətsiz insanların iddiasına görə “Nisa” surəsinin 23-cü ayəsində bir kişinin kimlərlə evlənə bilmədiyi tək-tək bildirilmişdir. O qədər ətraflı izah edilib ki, bir kişinin onsuz da evlənməyəcəyi anası və bacısı da siyahıya daxil edilmişdir. Lakin bunların içində nəvələrin və nənələrin qeyd edilməməsi təəccüblüdür.Bu da Quranın ya əksik, ya da əxlaqa zidd olan…

De regelgeving voor Oorlogvoering met niet-gelovigen in de Koran-invasie claim

De verzen over oorlog in de Koran worden door sommige niet-gelovigen bewust afgeweken van hun betekenis. De betekenis van de verzen worden uit hun context geïnterpreteerd. Echter, als die verzen werden geïnterpreteerd binnen de algemene logica van de Koran en binnen de context van het onderwerp; zouden verzen gemakkelijk worden verduidelijkt. Het vers in Soerah…

The Rules of War in Quran

Quran states rules of engagement which one has to adhere to before one is allowed to commit violence and all the the verses that talk about violence cannot be followed unless the rules of engagement have been violated. One cannot fight unless they have been attacked FIRST, they cannot take over people homes but they…

The Slander of Male Superiority

Some people seek to produce evidence from the Qur’an about male superiority over women, their beating of women, and cite the following verses in that respect: Men have charge of women because God has made the one excel the other and because they spend their wealth on them. Right-acting women are obedient [to God], guarding…

“Məsəd” surəsində bəd dua edilir, yoxsa İslamın əsas mübarizəsi izah edilir?

Ənənəvi Quran tərcümələrinə görə, Əbu Ləhəb övrəti ilə birlikdə hz.Muhəmmədin yolunun üzərinə tikan tökdüyünə və Rəsulullahın qohumlarına təbliğ etdiyi tədbirdə çirkin ifadələr işlədərək yığıncağı tərk etdiyinə görə Məsəd surəsi etmişdir. Quran tərcümələrində tez-tez rast gəlinən yanılma ilə rastlaşırıq. Hətta tərcümə səhvinə görə dindən çıxan insanlar da olur. Allahın elçisinə əziyyət verən və təhqir edən bu…

Axirətdə xristian və yəhudilərin vəziyyəti necə olacaq ? Onlar da Cənnətə gedə biləcəklərmi ?

Xristian və yəhudilərlə bağlı ayələrin bir -birinə zidd olduğu iddia edilir. Bəzi ayələrdə təriflənir , bəzilərində isə tənqid olunur.Ayələrdəki ifadələr ümumi ardıcılıqladan qoparılaraq şərh edildikdə , yalnış nəticələr ortaya çıxır .Halbuki, ayələri bütünlükdə dəyərləndirsək, hər hansı bir ziddiyyətin olmadığını görərik.Əsas bunu bilməliyik ki , Allah Qatında din İslamdır. “İslam “kəlməsi xüsusi isim olması ilə yanaşı…

Does Allah forgive polytheism?

Some claim that there is a contradiction in the verses regarding the situation of the polytheists. Such claims are based on taking into consideration just a part of the verse and trying to interpret it differently. You can understand the subject better when you read the verses taking into consideration the flow of the subjects.…

Why does Allah swear in Quran?

There is no contradiction in Quran We see in Quran that Allah swears on different occasions, o various concepts and incidents. Some atheists and non-Muslims bring up this subject in virtual discussion platforms and claim that swearing is an act done by human beings and not by Allah… Even in various social media forums and…

The Moon Cult Claim

The starting point of this cult is some fanatic Christians who want to criticize Islam. These claims are put forward in order to defame the religion of Islam. According to this claim, the term Allah existed before Quran. The Arabs knew Allah before Islam and the name Allah in other terms ‘’El-Ilah’’ was the name…