Axirətdə xristian və yəhudilərin vəziyyəti necə olacaq ? Onlar da Cənnətə gedə biləcəklərmi ?

Xristian və yəhudilərlə bağlı ayələrin bir -birinə zidd olduğu iddia edilir. Bəzi ayələrdə təriflənir , bəzilərində isə tənqid olunur.Ayələrdəki ifadələr ümumi ardıcılıqladan qoparılaraq şərh edildikdə , yalnış nəticələr ortaya çıxır .Halbuki, ayələri bütünlükdə dəyərləndirsək, hər hansı bir ziddiyyətin olmadığını görərik.Əsas bunu bilməliyik ki , Allah Qatında din İslamdır. “İslam “kəlməsi xüsusi isim olması ilə yanaşı…