Nə Üçün Şahidlik Edərkən Bir Kişi İki Qadın Olmalıdır?

Quranda borc alarkən edilən şahidlikdə bir kişi və iki qadın olması, bəzi ateistlər tərəfindən İslamda qadının dəyərsiz olduğu şəklində göstərilmişdir. Deyilənlərin əksinə olaraq bu mövzu ilə bağlı ayədə qadınların rahatlığı qorunur. Ayəni araşdıraq. Ey iman gətirənlər! Müəyyən bir müddətədək bir-birinizə borc verdikdə onu yazın. Qoy bunu aranızda bir katib ədalətlə qeyd etsin. Katib Allah’ın onu…