Nə Üçün Quranda “Biz” Sözü Keçir? Bu bir ziddiyyət deyilmi?

Bəzi Quran ayələrində “Biz” sözünün olmasıyla razılaşmayanlarda bu mövzu barəsində bir çox suallar meydana çıxır. Bu mövzu belə ola bilər. Quranda Allah özü üçün birinci şəxsin cəmi olan “Biz” sözünü də, birinci şəxsin təki olan “Mən” sözünü də istifadə edir. Bu ərəb dilinin dil xüsusiyyətindən qaynaqlanır.   Ərəb və başqa bəzi dillərdə əzəmət, izzət ifadəsi…