Allahdan başqa köməkçi varmı? Mələklər yardımçı ola bilərlərmi?

Quranı tənqid etməyə çalışanların ən çox istifadə etdikləri üsul ayələrin ardıcıllığını pozaraq onlara müxtəlif mənaların verilməsidir. Bu nümunədə də eyni üsulla saxta ziddiyyət yaratmağa çalışılmışdır. Halbuki ayələrdəki ifadələr tam dəyərləndirilərsə, heç bir ziddiyyətin olmadığı məlum olar. Bu iddianın səbəb olduğu ayələr bunlardır: Bilmirsənmi ki, göylərdə və yerdə hökmranlıq təkcə Allaha məxsusdur? Sizin Allahdan başqa nə…