Allah şirki bağışlayırmı?

Allaha şərik qoşanlarla bağlı ayələrdə ziddiyyət olduğu iddiası vardır. Lakin burada da ayələrin ardıcıllığını pozaraq müəyyən qisimlərini götürüb, müxtəlif formada şərh verməyə çalışırlar. Lakin ayələri mövzuya uyğun ardıcıllıqla oxuduqda bu iddianın yanlış olduğu aydın olur. Ayələr belədir: Şübhəsiz ki, Allah Ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiçik günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayacaqdır. Allaha…