Nə üçün Quranda bəzi insan xarakterləri heyvan davranışlarına bənzədilmişdir ? Bunu təhqir olaraq qəbul etmək olarmı ?

Quranda bəzi insan xarakterləri heyvanların hərəkətlərinə bənzədilərək ifadə edilmişdir. Ateistlər bunu təhqir olaraq qəbul edir və tənqidlər irəli sürürlər. Bəs, həqiqətən də bu belədirmi? Bununla bağlı ayələri birlikdə həll edək.İ nsan xarakterlərini anlamağın bir yolu da heyvanların davranışlarını araşdırmaqdır.İnsanların bəzi mənfi xüsusiyyətləri və ya davranışları heyvanlara bənzədərək izah etməyə çalışırlar. İnsanların bu effektli ifadə şəkli…