Mərcanlar şirin suda yaşaya bilir?

Quranda digər bir ziddiyyət iddiası isə “Rəhman” surəsi 19-ci ayədə iki fərqli dənizin xüsusiyyətlərinin bildirildiyinə dairdir..   Bis sıra Quran tərcümələrində  “acı və şirin” sözləri mötərizə daxilində verilməsinə baxmayaraq şirin suyu olan dənizdə mərcan yetişdiyi qeyd edilir. Şirin suda hətta süni yola olsa belə mərcan yetişdirilsə yenə də çoxalib inkişaf etmir. Bu məsələ Qurandakı iki…