Quranda “de və de ki” ifadələrinin keçmədiyi ayələr ziddiyyətlidirmi?

Quranın bəzi ayələrdə “De ki” ifadəsinin işlənməməsini arqument kimi göstərən insanlar araşdırma aparmadan onu kor-koranə tənqid edirlər. Məsələn: “Ənam” surəsinin 104-cü və “Nəml” surəsinin 91-ci ayələrində, həmçinin digərlərində “De ki” ifadəsi örtülü şəkildə mövcuddur. Bu, Qurana aid xüsusiyyətdir. Ərəb dilini bilən insanlar bu mətnlərdə heç vaxt çatışmazlıq görməzlər. Sözün təbii axarından ifadənin Allahın kəlamı olduğunu…