XEYİR KİMİ ŞƏR DƏ ALLAHDANMI GƏLİR?

Tənqid edilən ən aktual mövzulardan biri də yaxşılıq və pisliklə bağlı olan ayələrdir. Əvvəlcə, Nisa surəsindəki bəzi ayələri müşahidə edək: Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaq. Hətta yüksək qalalarda olsanız belə. Onlara bir yaxşılıq üz verdikdə: “Bu, Allahdandır!”– deyər, bir pislik üz verdikdə isə: “Bu, səndəndir!”– deyərlər. De: “Hamısı Allahdandır!” Bu adamlara nə olub ki,…

QURANDA TƏCAVÜZÜN CƏZASI VARDIRMI?

Quranda təcavüzün cəzası vardırmı? Ənənəvi din və ateizm tərəfdarları “Quranda təcavüzə qarşılıq hər hansı bir cəza hökmünün olmadığı ilə bağlı iddia irəli sürürlər. Halbuki, iddianın tam əksinə Quranda təcavüzə təşəbbüs də daxil olmaqla, təcavüz günahını işləyənə HƏBS CƏZASI VERİLMƏSİ hökmü var. Mövzunu çox uzatmayaraq birbaşa Qurana və orda bizim üçün verilən insanlıq örnəyinə baxaq. Əvvəla…

Quranda köləlik varmı?

Ateist forumlarında və müzakirələrində Quranın köləliyi qadağan etmədiyi, hətta köləliklə bağlı ayələrin İslamın köləliyi məqbul saymasına dəlil olduğu iddialarına tez-tez rast gəlirik.Bəs, həqiqətən, bu belədirmi? Quranda köləliklə və ya bu vəziyyətdə olan insanlarla bağlı ayələri tək-tək təhlil etdiyimiz zaman Allahın Quran yolu ilə insanlara köləliyi təbliğ etmədiyini görürük.Bunuaşağıdakı ayələri təhlil etdikcə daha aydın başa düşəcəyik.…

İblis (şeytan) cindir, yoxsa mələk?

Quranda ziddiyyətin olduğunu iddia edən insanlar “Bəqərə” surəsi 34-cü ayəni öz iddialarına dəlil kimi göstərirlər. İddiaya görə, “Quran insan tərəfindən yazılıb və şeytanın mələk və ya cin olduğu məsələsində ziddiyyət vardır”! (Quranı tənzih edirik). “Bəqərə” surəsi 34-cü ayədə belə deyilir: “Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə, İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. O imtina…

“Məsəd” surəsində bəd dua edilir, yoxsa İslamın əsas mübarizəsi izah edilir?

Ənənəvi Quran tərcümələrinə görə, Əbu Ləhəb övrəti ilə birlikdə hz.Muhəmmədin yolunun üzərinə tikan tökdüyünə və Rəsulullahın qohumlarına təbliğ etdiyi tədbirdə çirkin ifadələr işlədərək yığıncağı tərk etdiyinə görə Məsəd surəsi etmişdir. Quran tərcümələrində tez-tez rast gəlinən yanılma ilə rastlaşırıq. Hətta tərcümə səhvinə görə dindən çıxan insanlar da olur. Allahın elçisinə əziyyət verən və təhqir edən bu…

Quran hər yerəmi, yoxsa sadəcə Ərəb yarımadasınamı endirilib?

Allah’ın kəlamı olan Quranın ərəb yarımadasına endirildiyi və təkcə ərəbləri maraqlandıran və onların məsuliyyət daşıdığı  Kitab olduğuna dair bəzi iddialar mövcuddur… Belə məntiqsiz iddia irəli sürənlər xüsusilə Şura surəsinin 7-ci ayəsini və Ənam surəsinin 92-ci ayəsini dəlil gətirirlər. Ənənə düşüncəli insanlar tərcümələrində ayələri sadəcə Məkkə və ətraf ərazilərdəkilər üçün endirildiyini qeyd edirlər. Bu isə çox…

Qadın Kişinin Qabırğasından Yaradılıb ?

Qurana uyğun olmayan yanlış inanclardan biri də qadının kişinin qabırğasından yaradıldığı düşüncəsidir. Mifologiyaya əsaslanan bu yanlış düşüncəni yalan hədis və dastanlarda guya dini həqiqət kimi göstərməyə çalışırlar. Halbuki Quranda hər iki cinsin tək bir nəfsdən yaradıldığı çox açıq şəkildə izah edilir. Qurandan kənar mənbələrə əsaslanaraq edilən təfsirlər də düzəldilməlidir. Qadın kişinin qabırğasından yaradılmayıb. İkisi də…