Ships that Moves with the Wind

The verses of the Qur’an give examples of different issues. One of them is the movement of the ships over the sea with the help of the winds. Our Lord order this in ash-Shura verse. And of His signs are the ships sailing the sea like flags. If He willed, He could have stilled the…

Responses to the “There are Contradictions in the Verses Regarding Intercession“ Claims

The traditional ecole which give rise to such opinions of some atheists who claim there are contradictions in the verses regarding intercession falsified the meanings of verses related to intercession. Since they can’t falsify the Book as text, they falsify it’s meanings with rumors and with their malevolent opinions. This writing will be about verses…

Why do animal and fruit names not belonging to the Arabian geography doesn’t indicated in the Qur’an?

Another claim that serves an example for some insincere claims of people who search for contradiction in Allah’s word Qur’an, even regarding the simplest subjects… “The Qur’an really speaks only of the animals found in the Arabian lands, and only the plants and fruits that grow in that geography.” Some of the animals mentioned in…

What is mankind created from?

There are many verses about the creation of man. In these verses Allah reveals that man is created from different things. In some of these, it is expressed that mankind created from soil, in some of these; from dry clad and in some of these; from water. Although these different expressions are tried to be…

Is There Slavery in Qur’an?

We often see criticism especially in atheist forums and debates that the Qur’an does not forbid slavery and even legitimizes this by showing evidence of verses related to slavery. Is the situation really as the Qur’an opponents think?… Let’s examine this. In the Qur’an, when we examine the verses related to slavery or people in…

An example of Atheist nonsesn “Why Qur’an Doesn’t Include the Word ‘Snow’”

An example of Atheist nonsesn “Why Qur’an Doesn’t Include the Word ‘Snow’” There is no contradiction in Qur’an / 21 December 2016 Another claim which constitutes an example regarding insincere claims of malevolent people who are searching for contradictions in Qur’an, the word of Allah, even in the simplest subjects… According to the claim; “Hz.…

LA FEMME OU SON MARI DECEDES IL N’YA AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LES VERSET POUR LA PERIODE D’ATTENTE

  Certaines dispositions concernant le statut d’une femme ou le mari est décédés sont révélés dans le coran,A cet égard,il est allégué une contradiction indiqué dans les verset,Dans l’un des verset dis une dure de 1 ans et dans un autre une dure de 4 mois et 10 jours,Les périodes tentent d’apparaître comme un écart…

Die Koranverse über die Erbteilung beinhalten keine mathematischen Fehler

Jene, die es darauf abgesehen haben, im Koran Fehler und Widersprüche zu finden, verbreiten über verschiedene virtuelle Kanäle (und immer mit denselben Behauptungen beginnend), dass wenn man die Koranverse über die Erbteilungen anwendet, die Teilung angeblich ungerecht sei und sie behaupten sogar, dass der ehrenwerte Omar diesen Fehler entdeckt hätte und deshalb versucht hätte diese…

Ist der Koran ein schwer verständliches Buch?

Manche atheistisch und traditionell eingestellte Menschen stellen einige Behauptungen auf, wie z. B. der Koran sei ein schwer zu verstehendes Buch und die Verse seien unverständlich und nicht offen erläutert. Diese Behauptungen gibt es nicht nur neuerdings, sondern schon seit Jahrhunderten und sie haben ihre Aktualität bis heute nicht verloren. Nichtsdestotrotz sind diese Behauptungen falsch,…

Are the men only addressed in Quran? Aren’t women addressed?

One of the critics made by the atheists regarding Quran is that ‘’Quran always addresses men’’. Although they do not have any proof, they claim that ‘’Quran addresses men and ignores women’’. In fact Quran addresses saying ‘’Believers’’ or ‘’People’’ or ‘’Believer men and believer women’’ which all are equalitarian expressions. ‘’Believers’’ is mentioned in…

“Möminləri döyüşə təşviq et” ayəsi müharibə qızışdırıcılığı deyildir

İslam sülh mənşəli sözdür. Təməlində sülh olan İslamı müharibə və vəhşilik dini kimi göstərməyə çalışanların Quran ayələrindən xəbərsiz olduqları aşkardır. İslamda müharibə yalnız və yalnız hücum olduqda qəbul ediləndir. Təbii ki, hücum olduqda müdafiə məqsədilə bütün tədbirlər görülməlidir. İslamda müharibə və qisas xaricində bir canın alınması bütün bəşəriyyəti öldürməyə bərabər tutulur və ən böyük günahlardandır.…

Hesab günü inkar edənlərin kitabları onlara necə veriləcək ?

Hesab günü cəhənnəm əhlinə kitablarının verilməsi ilə bağlı ayələrdə ziddiyət olduğu iddia edilir. İnşiqaq və Haqqə surələrində mövzu ilə bağlı ayələr belədir: “Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə” ( İnşiqaq surəsi, 10) Kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir: “Kaş kitabım mənə verilməyəydi! (Haqqə surəsi, 25) İnşiqaq surəsinin 10-cu ayəsində kitabı arxa tərəfdən verilənlərdən bəhs edilir.…

XEYİR KİMİ ŞƏR DƏ ALLAHDANMI GƏLİR?

Tənqid edilən ən aktual mövzulardan biri də yaxşılıq və pisliklə bağlı olan ayələrdir. Əvvəlcə, Nisa surəsindəki bəzi ayələri müşahidə edək: Harada olursunuzsa olun, ölüm sizi haqlayacaq. Hətta yüksək qalalarda olsanız belə. Onlara bir yaxşılıq üz verdikdə: “Bu, Allahdandır!”– deyər, bir pislik üz verdikdə isə: “Bu, səndəndir!”– deyərlər. De: “Hamısı Allahdandır!” Bu adamlara nə olub ki,…

Peyğəmbərlik hz.İbrahimin nəslindənmi gəlir ?

Ayələrdə bir-biri ilə qohumluq əlaqələri olan peyğəmbərlər haqqında məlumat verilir. Məsələn, bu mövzu ilə bağlı bir ayə belədir: Biz ona İshaqı və Yəqubu bağışladıq. Onun nəslinə peyğəmbərlik və Kitab verdik. Dünyada onun mükafatını verdik. Şübhəsiz ki, o, axirətdə əməlisalehlərdən olacaqdır! (Ənkəbut surəsi, 27) Başqa ayədə isə hər bir qövmə elçi göndərildiyi bildirilmişdir: Biz hər ümmətə:…

HZ.MUSANIN ƏSASI İLANDIR, YOXSA ƏJDAHA?

İlan yoxsa əjdaha?… Quranda xətayamı yol verilmişdir? Həmçinin, mütəşabih olan bu ayələrin başqa mənası ola bilərmi? Musa qissəsi ilə bağlı ayələrdə keçən ifadələrdə ziddiyət olduğu iddia olunur. Ayələr belədir: Musa əsasını yerə atdı və o, dərhal açıq-aşkar bir əjdaha oldu. (Əraf surəsi, 107) Musa onu yerə atdı və o, dərhal ilan olub sürətlə sürünməyə başladı.…

HZ.MƏRYƏMLƏ DANIŞAN MƏLƏKLƏRİN SAYI NƏ QƏDƏR İDİ?

Məryəmin mələklərlə danışığından bəhs edən ayələrdən birində tək mələyin olduğu, başqa bir ayədə isə mələklərin çox olduğu bildirilmişdir. Dolayısı ilə, bu iki Quran ayəsi arasında zididiyət olduğu iddia edilir. Bu iddianın nə qədər doğru olduğunu öyrənmək üçün əvvəlcə ayələri araşdıraq: Və ibadət vaxtı onlardan gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz Öz Ruhumuzu Cəbraili onun yanına göndərdik.…

Allah şirki bağışlayırmı?

Allaha şərik qoşanlarla bağlı ayələrdə ziddiyyət olduğu iddiası vardır. Lakin burada da ayələrin ardıcıllığını pozaraq müəyyən qisimlərini götürüb, müxtəlif formada şərh verməyə çalışırlar. Lakin ayələri mövzuya uyğun ardıcıllıqla oxuduqda bu iddianın yanlış olduğu aydın olur. Ayələr belədir: Şübhəsiz ki, Allah Ona şərik qoşmağı bağışlamayacaq. Bundan başqa olan daha kiçik günahları isə istədiyi kimsəyə bağışlayacaqdır. Allaha…

Allahdan başqa köməkçi varmı? Mələklər yardımçı ola bilərlərmi?

Quranı tənqid etməyə çalışanların ən çox istifadə etdikləri üsul ayələrin ardıcıllığını pozaraq onlara müxtəlif mənaların verilməsidir. Bu nümunədə də eyni üsulla saxta ziddiyyət yaratmağa çalışılmışdır. Halbuki ayələrdəki ifadələr tam dəyərləndirilərsə, heç bir ziddiyyətin olmadığı məlum olar. Bu iddianın səbəb olduğu ayələr bunlardır: Bilmirsənmi ki, göylərdə və yerdə hökmranlıq təkcə Allaha məxsusdur? Sizin Allahdan başqa nə…

Qisasla bağlı ayədə ziddiyət yoxdur

Qisasla bağlı ziddiyətin olduğu iddia edilən Bəqərə surəsinin 178-ci ayəsində bildirilir: “Ey iman gətirənlər! Öldürülənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi. Azad kəsə görə azad olandan, köləyə görə kölədən, qadına görə qadından qisas alın! Əgər (qatil) qardaşı ölənin varisləri tərəfindən bir şeylə əfv edilsə, onda insafla davranmalı və qanbahası ona müvafiq qaydada ödənilməlidir. Bu, Rəbbiniz…

QURANDA TƏCAVÜZÜN CƏZASI VARDIRMI?

Quranda təcavüzün cəzası vardırmı? Ənənəvi din və ateizm tərəfdarları “Quranda təcavüzə qarşılıq hər hansı bir cəza hökmünün olmadığı ilə bağlı iddia irəli sürürlər. Halbuki, iddianın tam əksinə Quranda təcavüzə təşəbbüs də daxil olmaqla, təcavüz günahını işləyənə HƏBS CƏZASI VERİLMƏSİ hökmü var. Mövzunu çox uzatmayaraq birbaşa Qurana və orda bizim üçün verilən insanlıq örnəyinə baxaq. Əvvəla…

Qütblərdə namaz və orucun vaxı necə müəyyən edilir?

Bəzi insanlar tərəfindən səmimi olaraq soruşulsa da, əslində İslamda axtarış məqsədi ilə soruşulan bu sual bir neçə texniki məlumat çatışmazlığından qaynaqlanır. Allah ayələrində namaz və orucla bağlı vaxtların başa düşülməsi üçün Günəşin hərəkət istiqamətindən zamanın müəyyən olunmasına diqqət çəkmişdir. Qütblərlə bağlı 6 ay gündüz, 6 ay gecə fikri əslində yalnışdır.Əslində, 6 ay qaranlıq, 6 ay…

Cəhənnəm əhlinə kitabları hansı tərəfdən veriləcək?

Qiyamət günü cəhənnəm əhlinə kitablarının verilməsi ilə bağlı ayələrdə bir çox ziddiyyət olduğu iddia edilir. İddialar hər zamankı kimi ön mühakimədən və məlumatsızlıqdan qaynaqlanır. Qurana aid bir mövzunun, yaxud sualın cavabı və həll yolu yenə də Qurandadır. Çünki Quran bir bütündür və öz-özünü təfsir etmə xüsusiyyətinə sahib olan mükəmməl Kitabdır. Qiyamət günü cəhənnəm əhlinə kitablarının…